NL | EN

Power of Bytes

Enjoy the power of computing

Praktisch

Het werk word steeds op projectbasis uitgevoerd. Voor het project start wordt bestudeerd wat men nodig heeft en welke rol ik in dat project kan spelen. We bepalen of wat je nodig hebt praktisch haalbaar is, hoeveel tijd er nodig is, wat de kosten zijn en hoeveel mensen ervoor nodig zijn. Vereisten en ideeën worden bediscussieerd.

Na de initiële bespreking wordt een duidelijk beschrijving gemaakt van alle nodige functionaliteit alsmede een offerte voor de prijs en een tijdsschatting. Zodra de offerte aanvaard is wordt het werk aangevat.

Het soort werk dat ik uitvoer varieert volgens het project. Als het project klein is en enkel programmeerwerk omvat, kan ik het gewoon zelf doen. Voor projecten waarvoor externe vaardigheden nodig zijn, kan ik met een team samenwerken, of zelf een groep samenstellen zodat alle nodige vaardigheden voorhanden zijn.

Indien het project in mijn omgeving is kan de eerste discussie gewoon rechtstreeks samen gevoerd worden. In geval waarbij dan onmogelijk is gebeurt dit via Skype. Daarna werk ik doorgaans op afstand. Dagelijks naar het bedrijf komen is doorgaans niet praktisch. (ik heb geen auto)

Projecten hoeven niet groot te zijn noch een volledige programma te omvatten - als onafhankelijk programmeur is het perfect mogelijk om kleinere delen af te handelen, omdat een bepaalde taak bijvoorbeeld vaardigheden nodig zijn die in het bedrijf niet beschikbaar zijn of eenvoudigweg omdat er ter plaatse te veel werk is. Het zou niet de eerste keer zijn dat een websitebouwer me vraagt om een plugin te maken voor hun content management systeem, of een softwarebedrijf die me vraagt om een experimenteel stuk software te bouwen, of simpelweg een paar modules van de software die ze aan het bouwen zijn, om het project te versnellen of om enkele complexe componenten af te werken.

Tenzij anders afgesproken, wordt de eigendom van de broncode, en de broncode zelf, doorgegeven aan de klant. Bovendien zijn er achteraf geen onderhoudskosten of verdere terugkerende kosten aan verbonden. Indien een fout gevonden wordt in de software heeft de klant het recht om die bug opgelost te hebben - ongeacht hoe oud de software reeds is - en in een redelijke tijd. Bovendien heeft de klant steeds het recht om voldoende documentatie te krijgen om in de toekomst de code te onderhouden, ongeacht of dat onderhoud nu door mij of door iemand anders gebeurt. (doorgaans is de code duidelijk genoeg)

Indien nieuwe functionaliteit nodig is, of onderhoud nodig is, wordt deze doorgaans per uur gefactureerd met een minimum van een uur. Enkele kleine wijzigingen zijn doorgaans gratis.